Eslida

Eslida és una població situada a 381 metres d’altitud en el cor del Parc Natural de la serra d’Espadà, en la falta de la muntanya del seu castell musulmà, als peus del majestuós Puntal de l’Aljub (949 m).
La seua fascinant orografia compta amb frondosos boscos de pins i sureres, amb pics com la Costera, Tarraguán, el Puntal de l’Aljub, Fonillet, el Batalla o Cocons. En una xicoteta vall solcada pel riu Anna com a principal curs d’aigua i multitud d’abruptes barrancs que acaben desguassant en ell, encara s’observa la intensa explotació agrícola i els abancalaments a què ha sigut sotmés el terme al llarg de més d’un mil·lenni.

Orígens d’Eslida
Les troballes més antigues en el seu terme municipal es remunten a l’Eneolític o Edat del Bronze (1900 aC). En la cova de l’Oret, pròxima al poble, es van trobar als anys 70 fora de context diverses ofrenes funeràries compostes per indústria lítica, aixolets, dos destrals de coure, granadures de collar de diferents tipus, útils d’os (punxons i espàtules), restes òssies animals, dents humanes i alguna resta ceràmica, depositats en la col·lecció d’arqueologia del Museu de Belles Arts de Castelló.
Per manca de noves investigacions, poc més se sap del seu esdevenir en altres etapes històriques. És durant l’època musulmana quan es produeix la colonització del territori en un nucli principal (l’actual Eslida, al peu del castell) i en diverses alqueries o explotacions agrícoles vinculades als cursos d’aigua, amb poblament més o menys intermitent al llarg de la seua estada de huit segles (Lauret, Benissanda, Almoxarca, Cilim, Benalbutx, Alfetx, Alcúdia, Castro…).
En la Baixa Edat Mitjana, Eslida va ser capital d’un xicotet cadiat, la qual cosa li va procurar un cert prestigi pel seu gran desenvolupament cultural i religiós, en posseir una escola d’alfaquins de referència entre la intel·lectualitat islàmica. Amb la conquesta de Borriana (1233) per Jaume I, esta zona d’influència de la Plana es va rendint sense massa oposició gràcies als pactes amistosos que signen els sarraïns amb el rei cristià. Així, en 1242 és atorgada una Carta de Població a Eslida i a altres alqueries sota la seua influència, per la qual el nou règim els permetia continuar vivint en el seu espai secular i practicar la seua religió i costums. Bàsicament, només canviaven de senyor.
Amb el pas dels anys, aquells musulmans (mudèjars) sotmesos al poder de senyors cristians continuen colonitzant algunes de les escasses terres que els oferia una orografia tan abrupta i fracturada com la del terme d’Eslida. A principis del segle XVI es produeixen uns fets que canviaran el seu estatus i la seua identitat: les Germanies i la Monarquia Hispànica de Carles I propiciaran el baptisme forçós de tots els seguidors de l’Islam, que passaran a denominar-se moriscos. La revolta d’Espadà de 1526, paral·lela a la de l’Alpujarra granadina, serà el final de la tolerància i el declivi d’aquelles comunitats, expulsades definitivament d’estes terres en la tardor de 1609. Pel camí quedaven concòrdies, renovacions de pactes, protestes, intents fallats d’evangelització, expulsions selectives, abandó o destrucció d’alqueries, acusacions de connivències amb els pirates berbers que aguaitaven en la costa…
El Duc de Sogorb (més tard dit de Medinaceli), senyor d’Eslida i d’altres pobles de la serra d’Espadà, es va veure en la necessitat de repoblar els seus dominis amb nous habitants per a continuar obtenint rendes de les seues possessions. En 1611 i 1612 se signen escriptures de poblament amb diverses famílies vingudes de la Plana, cristians vells com es deia aleshores. A aquell nucli inicial se li dona una casa i terres, sempre de la propietat del duc, al qual se li pagaven els censos per l’ús dels serveis bàsics comunals (forn, molins, botiga, carnisseria, etc.). La població arribarà a créixer cap a finals del segle XVII, i en el XVIII ja es detecten necessitats d’ampliació d’edificis bàsics com l’església parroquial, ampliada i renovada artísticament en 1750 en estil barroc. Este creixement implica també l’eixida de les antigues muralles com a reducte protegit de població, i a principis del segle XIX es produeix el primer gran eixample amb nous carrers sota el carrer de Baix, que marcava el límit est de la muralla. Amb el segle XX arribarà una altra nova ampliació gradual més enllà del Barranquet, que constituïa una altra frontera natural i de protecció medieval. Les últimes ampliacions, que arriben fins als nostres dies, s’efectuen al voltant de la carretera i amb algunes urbanitzacions de grandària modesta.
Pel que fa a l’economia al llarg de la història, només podem denominar-la de subsistència fins a ben entrat el segle XX. Tradicionalment podem parlar d’agricultura i ramaderia amb pocs excedents, mineria bàsica, apicultura, carboneig, etc. Amb el canvi de pobladors en 1611, la comunitat s’ocupa a posar en explotació noves terres. Com va escriure el botànic Cavanilles en 1797: «Artana, Eslida y Haín, que no cesan de reducir á cultivo aun aquellos sitios que parecían inútiles para la agricultura». Este visitant va observar així l’estat de la nostra població: «Eslida, situada á la derecha del cauce en la falda de un cerro calizo y escarpado: sus edificios están en anfiteatro, y á corta distancia presentan una vista pintoresca, que he procurado copiar en la estampa adjunta; tienen lo puro necesario para el abrigo de labradores, y forman calles muy incómodas por las ásperas y continuas cuestas. Allí viven 170 vecinos ocupados en reducir á cultivo el término, que podrá tener hora y media de oriente á poniente entre los de Artana y Haín, y lo mismo con corta diferencia de norte á sur entre los de Veo y Alfandeguilla de Castro; todo es montuoso, con algunas cañadas menos ásperas. Criábanse antiguamente en él muchos almendros, puesto que concediendo el fundador á los primeros colonos un fruto libre, escogieron la almendra: hoy apenas se conoce este árbol en aquel suelo; pero en recompensa los olivos que 100 años hace no eran más de tres, se han ido multiplicando (…)».
Altres cultius que s’accentuaran en aquells anys del XVIII són la morera per a la cria de cucs de seda, la qual es venia per a la confecció en tallers forans de teles de luxe. El suro va ser un material usat des d’antic, bé per a cobertes de cases, flotadors i ruscos apícoles, anomenades vasos. Podem rastrejar diversos tallers de vasos fins als anys 80 del segle XX, però és a principis de segle quan aquella indústria familiar que assortia diverses comarques valencianes ja estava tocada de mort per l’aparició de nous artefactes que milloraven la productivitat i l’obtenció de la mel. Això no va ser obstacle perquè els apicultors d’Eslida s’adaptaren a aquelles novetats, i ja des de 1930 es construïen ruscos de caixa de fusta i extractors que s’exportaven a tota Espanya. La tradició apícola continua fins als nostres dies amb diverses famílies que exploten i venen en els seus comerços propis la mel i altres productes apícoles d’alta qualitat.
El cultiu més intens de l’olivar des del segle XVIII, com hem vist, va situar Eslida gradualment entre els majors productors d’oli de la serra d’Espadà, que va arribar a comptar amb 10 almàsseres i una producció d’oli d’alta qualitat. La vinya també era un cultiu important, igual que el blat, el panís, les figues seques i diverses hortalisses per a l’autoconsum. La garrofera ocupava una extensió similar a la de l’olivera, amb una producció de 90.000 quilos, però va ser substituïfa progressivament per l’ametler a mesura que desapareixien els animals de cavalleria i el mercat exigia altres demandes. Seguia la producció de lli per a l’elaboració en xicotets tallers de les teles destinades a la confecció de peces de roba interior i per a la casa; amb l’arribada del cotó en el segle XIX, aquella producció va decaure fins a desaparéixer.
En este període de finals del XIX es van construir l’Ajuntament (1868) i el llavador públic (1899) en l’eixida de la surgència històrica que va motivar la fundació de la localitat pels musulmans.
Durant el primer terç del segle XX van desapareixent progressivament els cultius de la morera, la vinya (per la malaltia de la fil·loxera) i el lli. La població continuarà augmentant fins a la dècada de 1910, moment en el qual arriba als 1.552 habitants. Al principi les emigracions eren de caràcter temporal per a treballar en grans collites d’altres zones, però amb la Guerra Civil Espanyola es van convertir en permanents i el poble va perdre població fins als 725 habitants actuals. No obstant això, la població estacional a l’estiu frega les 3.000 persones pel seu atractiu paisatgístic i com a estació estival des de fa quasi un segle.
Actualment, a més dels seus bons productes apícoles, és important destacar per a l’economia d’Eslida l’existència de la indústria del suro en totes les fases del procés d’obtenció de taps d’alta qualitat per les característiques del material.

Expèriences

Galeria d'imatges

Fonts

Font de Sant Josep. Es troba al peu de la Penya Miró. Té 3 canelles de poc cabal. L’aigua té propietats organolèptiques. Drena entre gresos rojos (rodeno). Disposa d’una zona de taules.

Font de Fosques. És la de més prestigi i coneguda del municipi. Té 6 canelles. Gaudeix de reconeixement mineromedicinal per a malalties renals; l’aigua té poc contingut en sals minerals i així afavoreix la diüresi. S’arriba per la carretera d’Aín, en passar el pont sobre el barranc de l’Oret i la Rambla, per una pista formigonada que puja cap al paratge de Fosques.

Font de Fonillet. A 527 m sobre el nivell de la mar, és un brollador aqüífer de poc recorregut subterrani i amb poc contacte amb el terreny, per això és una aigua escassament mineralitzada. Destaca per les seues propietats diürètiques. Drena entre gresos rojos. La font està emmarcada en un paisatge de gran bellesa i tranquil·litat. El condicionament del lloc és molt agradable, amb murets de pedra que aïllen xicotets recintes poblats de grans pins i sureres. En este paratge va haver-hi la intenció de construir un sanatori per a tuberculosos en 1936.

Font de Matilde. Hi ha dos fonts: una en la part de baix, per la qual ix molt poca aigua (font de Gregori), i una altra pujant una costereta que és més abundant. És una aigua lleugera i agradable. Drena entre el gres roig. Hi ha paellers i taules al costat del barranquet de Xova. S’hi arriba per tres camins: des de la carretera d’Eslida a Artana, des de la carretera d’Eslida a Xova i des del mateix poble per l’antic camí d’Alfetx (o els Caminets).

Font de Castro. Al costat del barranc de Castro. Solament té cabal quan plou, i destaca per la seua frescor (12 °C). Drena entre gres roig. S’hi aplega per la carretera d’Eslida a Artana: a uns 500 metres de la població prenem una pista asfaltada que creua el barranc de Castro i més tard es bifurca en dos; esta font està cap a l’esquerra.

Font de les Escaletes. Situada en l’Ombria de l’Oret. Té una canella amb cabal dependent de les pluges de tardor i primavera.

Castell d’Eslida

Corona la imatge del poble, a la part alta d’un cingle. Hui només queden les ruïnes d’alguns llenços del doble recinte de muralles i de la torre de l’homenatge. Esta torre, l’única visible des de lluny, és una construcció de planta triangular amb cubs en els vèrtexs (juntament amb la del castell de la Mola de Novelda són els únics exemplars de torres musulmanes de planta triangular en terres va-lencianes). Acaba de ser adquirit per l’Ajuntament d’Eslida i s’està elaborant el Pla Director per a la seua recuperació i consolidació. Des d’esta talaia s’albira la mar.
En època medieval tenia com a torre auxiliar la construcció que ara anomenem el Molí d’Aire, en un monticle pròxim que controlava l’accés pel barranc de l’Oret.

Església del Salvador (o de la Transfiguració)

L’edifici actual data de l’ampliació de 1750 en estil barroc, però ja en 1430 sembla que s’havia iniciat la construcció d’un temple cristià en un solar annex a la mesquita (separades un metre), ja que la xicoteta capella existent al castell estava en estat ruïnós.
Així doncs, l’església no està construïda sobre l’antiga mesquita, sinó just al seu costat en la plaça pública principal.

Aqüeducte de la Rambla

Eslida compta amb nombrosos aqüeductes repartits en els diferents barrancs i xarxes de séquies, atés que la curtesa d’aigües per al reg va obligar els nous pobladors dels segles XVII-XVIII a aprofitar-la al màxim en l’ampliació de les terres de cultiu que van dur a terme a les dos bandes dels cursos d’aigua. Solen tindre un o dos ulls com a màxim.
L’aqüeducte sobre el riu Anna, o de la Rambla, és un exemplar diferent quant al seu origen històric: es pot datar en un moment indeterminat de l’Edat Mitjana i va ser construït pels musulmans per a canalitzar l’abundant aigua de la font pública fins a l’horta de l’alqueria d’Almoxarca i, possiblement, fins als banys. Este exemple d’aqüeducte, reconstruït al llarg de la història, mostra fins a cinc arcs rebaixats de mig punt o ulls.

Capella del Calvari o del Crist

Capella dedicada al Stm. Crist del Calvari, inaugurada en 1722 com a simple capella de la Creu i construïda en estil barroc rural. Al llarg de la història ha sigut objecte d’ampliacions i intervencions decoratives. S’arriba a ella seguint les estacions del viacrucis, també de principis del XVIII i remo-delat als anys 50. Adossat a la capella trobem un aljub amb un retaule ceràmic de la Verge de la Cova Santa, d’àmplia devoció a la comarca veïna de l’Alt Palància.
Recentment ha sigut restaurat l’interior, on s’han trobat restes de decoracions antigues que s’han consolidat i estan a la vista.

El Molí d’Aire

Restes d’un antic molí de cereals mogut pel vent, datable a mitjan segle XIX. Va ser construït pos-siblement sobre una antiga torre auxiliar del castell d’Eslida que controlava l’accés pel barranc de l’Oret. En caure en desús, es va aprofitar més tard i es va adaptar per a molí de vent, que no són massa habituals a la serra d’Espadà.
Al peu d’esta construcció s’ha recuperat un tram de trinxeres i un refugi de l’exèrcit republicà de 1938.

Els Corrals de la Rambla

Este conjunt de corrals, ara en ruïnes, se situa a banda i banda d’una via pecuària de gran bellesa per la qualitat de l’empedrat. Els trobarem al marge esquerre de la Rambla, en una lloma de la Rossa.
Fins al 1609, una part d’estes construccions eren cases habitades pels moriscos de l’alqueria d’Almoxarca (o Almaxracà), ocupats en el cultiu de l’actual horta del Bany. Amb l’expulsió, ja no van ser repoblades i es van convertir en corrals per al bestiar. Eslida passava així a formar part de la xarxa de la transhumància, activa en estes terres fins als anys 70 del segle XX.

Patrimoni bèl·lic

A partir de l’estiu de 1938, Eslida és evacuada per l’avanç de l’exèrcit franquista. El front s’estabilitza en els mesos següents per la Batalla de l’Ebre i Eslida queda en terra de ningú; és a dir, hi ha presència dels dos exèrcits a les nostres muntanyes. Així, podem trobar restes de la Línia XYZ republicana creada per frenar l’avanç cap a València i un centre de resis-tència de l’exèrcit rebel a la zona de Cocons. L’Ajuntament ha fet un esforç notable en els últims anys per recuperar i posar en valor el patrimoni de la Guerra Civil en els paratges de Cocons, Fosques, l’Oret i el Molí d’Aire.

Coves i cavitats

Són moltíssimes les coves que trobarem en tot el terme municipal (hi ha fins a 50 cavitats catalogades per l’Espeleo Club de Castelló). Les més destacables són la de l’ Oret, la Ferrera, la de Fonillet i la de Matilde, la primera d’elles amb enterraments de l’Eneolític com hem comentat adés.

Festivitats

  • Festes de Sant Antoni. Se celebra el cap de setmana més pròxim al 17 de gener. Els actes d’aquesta celebració tan popular i estesa consisteixen en una desfilada de persones i animals per a ser beneïts, una foguera en la plaça i el trasllat al carrer de Sant Antoni on el capellà beneeix els rotllos (una espècie de panquemao sense sucre), que després es reparteixen entre els assistents.
  • Festes de la Joventut. Múltiples actes festius i populars organitzats per una comissió de joves durant les dues últimes setmanes de juliol.
  • Festes majors. En honor del Stmo. Crist del Calvari, normalment organitzades per un grup de clavaris i l’Ajuntament. Se celebren l’última setmana d’agost.
  • Mostra de Productes d’Eslida. Se celebra el diumenge més pròxim al 15 d’agost.
  • Sant Lleó. Patró d’Eslida. Se celebra el diumenge posterior al de Pasqua.
  • Sant Vicent. Se celebra el dilluns següent a Sant Lleó.

Gastronomia

Els plats típics de la localitat són l’olla de poble, amb múltiple variació d’ingredients segons l’època de l’any; l’arròs caldós o la paella de muntanya, a més de la seua variada rebosteria: orelletes amb mel, bunyols de figa seca, coca escudellà, coca malfeta, cristines, rotllets, rosegons, pastissos, etc.
Per la seua orografia, des de fa molts anys és un territori ciclista que dona bon compte de l’hostaleria d’Eslida i de tota la Serra d’Espadán.

Birdwatching en Eslida

En ple Parc Natural de la Serra d’Espadà, del qual Eslida forma part i acull el seu centre d’interpretació, poden trobar-se més de 100 espècies d’aus pertanyents a 30 famílies diferents. Els boscos de sureres i pinastres, les zones de sotabosc amb el seu riquíssim matollar mediterrani, els humits i selvàtics barrancs i les abundants fonts (com la de Fosques, Matilde o Castro), les hortes, els secans i les penyes, conformen un mosaic idoni per als ocells, entre els quals destaquen les espècies forestals i, especialment, els rapinyaires diürns i nocturns.