Política de privacitat

En el Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals. Per això, aquesta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que el Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa efectua en aquest lloc web i en qualsevol dels subdominis, microsites o aplicacions mòbils.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa ostenta la condició de responsable de tractament i està assessorat i supervisat per a la protecció adequada pel nostre delegat de protecció de dades.

Per a què tractem les vostres dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualsevol altra que s’hi genere durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana o interessada, les podem tractar per a finalitats diferents segons els serveis que siguen objecte de la prestació i, en qualsevol cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis que demana o presta aquest Consorci. Si escau, es poden indicar finalitats més explícites i concretes en les clàusules informatives incorporades en cada via de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les vostres dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el fet que puguem tractar les vostres dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades; en altres, que s’haja de complir una obligació legal per la nostra part; en altres, el compliment per part de l’Ajuntament d’una missió que s’ha dut a terme en interés públic o en exercici de poders públics; en altres, la protecció d’interessos vitals, i en altres, l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre la vostra petició o prestar els nostres serveis; si no les hi faciliteu, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el vostre consentiment, aquest s’entendrà atorgat de manera inequívoca i aquesta aportació es considerarà un acte afirmatiu clar per la vostra part que manifesta aquest consentiment.

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

En general, conservarem les dades personals que se’ns faciliten per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient, sempre que el ciutadà no en sol·licite la supressió. Fins i tot quan se’n sol·licita la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari i se’n limitarà el tractament únicament per a algun d’aquests supòsits: complir les obligacions legals o contractuals de qualsevol tipus a què estem sotmesos o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació que es manté amb la persona ciutadana/interessada.

Qui pot ser cessionari o destinatari de les vostres dades personals?

Les dades que ens proporcioneu es podran comunicar a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de la persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals hi haja obligació legal de comunicar dades; entitats o organitzacions públiques o privades amb què arribem a acords per a desenvolupar projectes socials, culturals o esportius, o acords de col·laboració, etc.

Quins són els vostres drets en protecció de dades i com els podeu exercir?

Per exercir els vostres drets en protecció de dades podreu formular una sol·licitud per mitjà de l’adreça de correu electrònic consorci@activemlaplanabaixa.es.

En qualsevol cas, igualment podreu reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa
Plaza del Centro, 1
12600 – La Vall d’Uixó
(Castellón)
correu electrònic: consorci@activemlaplanabaixa.es